Кои сме ние ?

Институт за нов икономически напредък (ИНИН) е независима неправителствена организация, създадена през 2008 г. като юридическо лице с нестопанска цел.
Основната идея, върху която се гради Институтът е, че пазарът може да генерира повече блага и обществено богатство в перспектива, ако на него се гледа и като на инструмент за социално координиране и коопериране, ако свободният бизнес бъде много по-социално отговорен и ако икономическият напредък е в синхрон със социалния напредък.
Мисията на Института е да предложи нова платформа за икономически напредък и обществен просперитет, в която пазарът и държавата от постмодерния период да установят качествено ново взаимодействие.
Институтът подпомага формулирането и активизирането на експертния, политическия и обществения дебат върху конкретни политики и системи от мерки, които биха довели до постигане на по-висок икономически растеж и социално развитие. В тази връзка, Институтът ще работи и за постигането на ефективен, а не декларативен, диалог между държавната администрация, частния сектор, образователните институции и неправителствени организации.
За постигане на горното, Институтът работи за : предоставяне на навременна и задълбочена информация за икономиката и държавното управление, организиране на експертни изследвания за развитие на икономическата политика, проучване на ефективността на съществуващото законодателство в областта на икономиката, подготовка на решения по стратегически проблеми, подкрепа на законодателна дейност, организиране на публични дискусии и целеви работни групи.

Институтът осъществява дейността си в тясно сътрудничество с Фондацията за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) и напълно споделя нейните принципи и идеи.
За ФЕПС (http://www.feps-europe.eu/en/): е единственият прогресивен „мозъчен тръст“ („think tank“) на европейско ниво, изследващ пресечната точка между социалната демокрация и Европейския проект, което дава нова отправна точка към предизвикателствата на неговото бъдещо развитие. ФЕПС отстоява принципите и ценностите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за свобода, равенство, солидарност, демокрация, защита правата на човека и основните свободи, както и зачитането на върховенството на закона. Тя има за цел развитие на напредничавото мислене и укрепване на социалистическите, социалдемократическите и демократичните прогресивни идеи в ЕС и в цяла Европа.

Екип

 • member_image

  Росен Карадимов

  юрист
 • member_image

  Иван Атанасов

  икономист
 • member_image

  Тереза Станчева

  юрист, координатор
 • member_image

  Андрей Карадимов

  експерт Електронно Управление